Mlekarska škola Dr. Obren Pejić

Mlekarska škola sa domom učenika "Dr. Obren Pejić" u Pirotu  je srednja stručna škola koja obrazje kadrove u oblasti proizvodnje i prerade hrane pri čemu je specijalizovana za kadrove mlekarske industrije.  

U sastavu škole je i dom učenika mešovitog tipa. 

Mlekarska škola je 1947. god prerasla  u stočarsko mlekarsku školua 1950 god postaje Mlekarska škola sa praktičnom obukom.