Udruženje Ariljska malina

Udruženje Ariljska malina

Dobra zemlja traži dobre ljude, one koji je poznaju, poštuju i tako od nje dobijaju najbolje. Korak po korak, šireći zasade na svojoj porodičnoj zemlji, malinari ariljskog kraja razvijali su prepoznatljivi kvalitet i ulagali u nove proizvodne tehnologije. Male porodične proizvodnje prerastale su vremenom u uspešna preduzeća, prepoznatljiva daleko van granica ariljske dobre zemlje.

Udruženje Ariljska malina danas okuplja pet hladnjača i 150 primarnih proizvođača, prati i kontroliše put maline od njive do police marketa, od ruke proizvođača do ruke potrošača.

Udruženje Ariljska malina je član Saveza Original Srbija koji okuplja proizvođače proizvoda sa geografskim poreklom.


Bakaluk sarađuje sa preduzećem Drenovac d.o.o

kao i sa prvom složenom zadrugom u Srbiji "Naši voćari".