Udruženje Ariljska malina

Udruženje Ariljska malina

Dobra zemlja traži dobre ljude, one koji je poznaju, poštuju i tako od nje dobijaju najbolje. Korak po korak, šireći zasade na svojoj porodičnoj zemlji, malinari ariljskog kraja razvijali su prepoznatljivi kvalitet i ulagali u nove proizvodne tehnologije. Male porodične proizvodnje prerastale su vremenom u uspešna preduzeća, prepoznatljiva daleko van granica ariljske dobre zemlje.

Udruženje Ariljska malina danas okuplja pet hladnjača i 150 primarnih proizvođača, prati i kontroliše put maline od njive do police marketa, od ruke proizvođača do ruke potrošača.

Udruženje Ariljska malina je član Saveza Original Srbija koji okuplja proizvođače proizvoda sa geografskim poreklom.


Bakaluk sarađuje sa preduzećem Drenovac d.o.o

kao i sa prvom složenom zadrugom u Srbiji "Naši voćari".

Ariljska malina liofilizovana
Ariljska malina liofilizovana Suvo voće
420,00  RSD
Kajsija liofilizovana
Kajsija liofilizovana Suvo voće
410,00  RSD
Borovnica liofilizovana
Borovnica liofilizovana Suvo voće
480,00  RSD
Malina i borovnica čokoladirana
Malina i borovnica čokoladirana Suvo voće
360,00  RSD
Šljiva liofilizovana
Šljiva liofilizovana Suvo voće
340,00  RSD
Kajsija čokoladirana
Kajsija čokoladirana Suvo voće
330,00  RSD
Ariljska malina čokoladirana
Ariljska malina čokoladirana Suvo voće
330,00  RSD