Udruženje Zlatarski sir

Članovi udruženja Zlatarski sir su osnovali udruženje sa ciljem zaštite proizvoda i zajedničke promocije.

Udruženje Zlatarski sir je član Saveza Original Srbija koji okuplja proizvođače proizvoda sa geografskim poreklom Bakaluk prodavncia  sarađuje sa domaćinstvom Trtović iz Komarana. 

Zlatarski sir 250 g
Zlatarski sir 250 g Sir i mlečni proizvodi
350,00  RSD /kom