čokoladirano voće

Kajsija čokoladirana
Kajsija čokoladirana Suvo voće
 330,00 RSD
Malina i borovnica čokoladirana
Malina i borovnica čokoladirana Suvo voće
 360,00 RSD
Ariljska malina čokoladirana
Ariljska malina čokoladirana Suvo voće
 330,00 RSD